top of page

WIELKI PIEC

Zaktualizowano: 26 maj 2022

KONKURS NA REWITALIZACJĘ OBSZARU HUTY POKÓJ ORAZ ADAPTACJĘ WIELKIEGO PIECA


lokalizacja: Ruda Śląska powierzchnia użytkowa: 2 580 m2 projekt: 2019Projekt rewitalizacji to okazja do stworzenia miejsca, które zapoczątkuje odnowę tak ważnego elementu krajobrazu Rudy Śląskiej. Nadrzędnym celem projektu było wyeksponowanie i podkreślenie unikalnego charakteru już istniejącej konstrukcji Wielkiego Pieca. Projektowany budynek został ukształtowany tak, żeby stanowił jedynie tło dla struktury Wielkiego Pieca. Zgodnie z takim założeniem obiekt został umieszczony za istniejącą konstrukcją. Chcielibyśmy, aby elewacja była postrzegana przez odbiorców niemalże jako biała kartka, płaszczyzna, na której tle ukazują się skomplikowane kompozycje tworzone przez rury, kratownice i schody istniejących obiektów. Projektowany budynek muzeum oraz istniejące struktury huty kontrastują ze sobą, a jednocześnie pozostają w ciągłym dialogu, uzupełniają się wzajemnie i stanowią unikalny element otaczającego krajobrazu. Zespół składa się z brył o różnej wielkości umieszczonych wzdłuż wschodniej i północnej krawędzi obszaru opracowania. Tworzą one swoistą ramę dla już istniejącej struktury. Natomiast cały obszar opracowania objęty jest pasem zieleni remediacyjnej. Na poziomie parteru każda z brył stanowi oddzielny element posiadający swoje indywidualne wejście, natomiast na wyższych kondygnacjach budynki są skomunikowane ze sobą, tworząc funkcjonalną całość. Domknięciem układu jest wieża widokowa zlokalizowana od strony południowej, przy budynku sterowni.


Comments


© 2018 BDM Architekci

bottom of page