GOLDEN SPACE

Zaktualizowano: 17 maj

ZESPÓŁ DWÓCH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH


lokalizacja: Warszawa powierzchnia um: 9 300 m² projekt: 2018-2021

realizacja: 2021-2022

inwestor: NexityProjekt obejmuje zespół zabudowy wielorodzinnej położony w warszawskich Włochach, na terenie podlegającym obecnie bardzo dynamicznym zmianom. Na osiedle składają się dwa budynki projektowane i realizowane w kolejnych po sobie etapach. Budynki różnią się od siebie architekturą, są jednak zaprojektowane w sposób spójny, umożliwiający łatwą identyfikację. Zrealizowano budynki kameralne, wysokości czterech kondygnacji, o spokojnej architekturze. Charakterystyczne detale wykonano w kolorze złotym, co jest inspiracja do nazwy osiedla.© 2018 BDM Architekci