top of page

LEŚNY DWÓR

KONKURS NA PROJEKT URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNY lokalizacja: Zielona Góra powierzchnia użytkowa: 101 000 m² projekt: 2017Projekt jest próbą stworzenia modelowego osiedla mieszkaniowego. W centralnej części zaprojektowano zabudowę mieszkaniową. W części południowej przewidziano szkołę oraz teren sportowy. Znajdują się one pomiędzy dwoma osiedlami, połączonymi ciągiem pieszo-rowerowym. Zapewnia to komfortowy i bezpieczny sposób komunikacji. Pozostała część terenu opracowania, wyodrębniona na zachodzie, przeznaczona jest na budynek mieszkaniowo-usługowy stanowiący jednocześnie bramę osiedla i węzeł komunikacyjny. Główną osią projektu jest ciąg pieszo-rowerowy z pasami zieleni oraz terenów rekreacyjnych (siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw, małej architektury oraz ścieżek).
Comments


© 2018 BDM Architekci

bottom of page